Eerste Leerjaar

3 Integratieniveaus IN

8 Eindtermen ET

11 Competenties telkens onderverdeeld in Co

         Plannen Uitvoeren Controleren Reflecteren

In 1 = Inzetten als gereedschap

CO 3 Creatief vormgeven

Oorspronkelijke (digitale)materialen (beeld, tekst, geluid) met behulp van ICT bewerken of verwerken naar eigen creatie Met behulp van ICT een eigen product creëren

Tuxpaint On linekleuren Naam typen in Word Foto’s bewerken in paint

 

CO 4 Voorstellen van informatie

Wat is mijn doel? Wie is mijn publiek? Welke hulpmiddelen heb ik?

Foto’s nemen van alle dingen die met bvb de letter “r” beginnen, lkr maakt PowerPoint en lln vertellen erover

Foto’s van elkaar nemen en elkaar voorstellen Foto’s dieren opzoeken en bespreken

Kan dus ook met ipad

 

In2 = inzetten als instructeur

CO 5 = zelfstandig oefenen

Drill-and-practice-oefeningen liefst met een foutenanalyse per leerling Geen spelletje gissen en missen

2

Software 2+2 Ambrasoft: SP 10 = taal en rekenen Woordkasteel Sommenplaneet

Op de ipad Zwijsen rekenen, beginnen met tafels van 2,5 en 10

CO 6 = zelfstandig leren

Zowel individueel als samenwerkend Leermodules waarin de leerstof stapsgewijs wordt aangebracht bvb webquests Simulatiespellen

3

In3 = Inzetten als een open leeromgeving

CO 7 Info zoeken

 

Open = internet
Halfopen = Elektronische leeromgeving bvb Moodle
Gesloten = intranet, cd, website, dvd..

CO 8 info verwerken

Inhoudelijke verwerking: gebonden aan de taakniveaus vd leergebieden Niet-inhoudelijke verwerking: manipuleren van digitale informatie. Vb bijsnijden, opmaken…

Digitale informatie ongewijzigd gebruiken voor hun doel

Informatie die de lln gevonden hebben, ongewijzigd gebruiken

Bron vermelden

CO 11 Doelmatig communiceren

Weten dat er verschillende kanalen bestaan

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *